บริษัท วงษ์พาณิชย์กระบี่ (เหนือคลอง) จำกัด นำทีมโดย คุณถนัด ดอกพุฒ (ผู้จัดการ) ลงพื้นที่เกาะลันตาร่วมกับคุณสุวรรณ นันทศรุต

[ 07.6.67 ] บริษัท วงษ์พาณิชย์กระบี่ (เหนือคลอง) จำกัด …

บริษัทวงษ์พาณิชย์ กระบี่ (เหนือคลอง) จำกัด เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การขับเคลื่อนธนาคารขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ

บริษัทวงษ์พาณิชย์ กระบี่ (เหนือคลอง) จำกัด เข้าร่วมการป …